Contact | Sitemap
Arrow CF

Arrow Corporate Finance B.V.  LinkedIn Twitter


T  |  030-6351542
E  |  info@arrowcf.com
W  |  www.arrowcf.nl
   

Corporate Finance

Arrow Corporate Finance begeleidt bedrijfsovernames in de breedste zin des woord. We beschikken over ervaring en specifieke kennis van de verschillende facetten die samenhangen met overnames en fusies. Wij zijn in staat om alle aspecten op fiscaal en bedrijfseconomische gebied te doorgronden en hierover heldere en bondige adviezen te verstrekken. Daarbij hebben we oog voor de minder harde kant van een overname. Emoties, verschillende belangen en perspectieven, wat een overname of fusie extra uitdagend maken, zijn bij ons belangrijke aandachtsgebieden. Samen met onze eigen ervaringen op ondernemerschapgebied maakt ons een veelzijdig adviseur en klankbord in deze vaak complexe materie.

Producten en diensten

  • Proces van overname/fusie begeleiden
  • Onderhandelen
  • Financiële en fiscale planning en scenario uitwerking
  • Waardebepaling
  • Ondernemerschap toetsing (MBO/MBI)
  • Financiering verkrijgen
  • Conflictbemiddeling/mediation
logo-arrow